Masimov Consulting
Cart 0

Att bygga stad

vi är med och utvecklar Europas största stadsbyggnadsprojekt. 

Barkarby stilldbild.jpg
bang.jpg

mer bang for the buck.

vårt uppdrag är att hjälpa dig dit du vill. den energi och de resurser du använder ska ge dig maxad nytta. det vill vi.

verksamhetsutveckling och förändringsledning

Vi leder dina utvecklings- och förändringsprojekt i organisation, affärsutveckling, teknik och IT.

Projektverksamhet

Vi erbjuder hjälp att höja din organisations projektmognad. Tillsammans med dig utformar vi projektledningsprocesser, organisationsstrukturer samt mallar och rutiner. Vi utbildar i alla nivåer av projektledning och -styrning. Vi stödjer ditt styrgruppsarbete och samverkan med linjeverksamheten och intressenter.

MÅL- och problemformulering

När det är något som skaver, men du inte vet vad - då kommer vi till vår yttersta rätt. Vi coachar och stöttar dig för att tillsammans identifiera dina utvecklingsbehov. Därefter gör vi analyser för att hitta rätt målformulering och väg framåt.

Forskning och Utveckling

Vi deltar i utveckling av ny kunskap och produkter inom samhällsbyggnad och projektvärlden.

pågående projekt: Riskhantering projekt Barkarbystaden

Barkarbystaden är Europas största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt. Här bygger och utvecklar Järfälla kommun tillsammans med bostadsbolag, näringsliv och markägare en helt ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, ett nytt sjukhus, lokaler för utbildning, hotell, handel, service, idrott, hälsa och kultur - mitt i nordvästra Stockholms framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, busstorg, pendeltåg och regionaltågstation. Sammanlagt planeras för mer än 20 000 nya bostäder.

Masimov Consulting ansvarar för processmodellering, riskworkshopar och löpande genomförande av projektets riskhantering. Arbetet innebär att i tät dialog med ledningsgruppen och delprojektledare identifiera, värdera, åtgärdsplanera och följa upp projektets risker och möjligheter.

Illustration: White Arkitekter

Illustration: White Arkitekter

578787_10150934056627063_89356130_n.jpg

masimov consulting
leds av Linus Masimov

Linus har en bakgrund som konsultchef på PE Management. Han har även varit styrelseledamot och PR-ansvarig för Mensa Sverige, utbildat hundratals yrkesverksamma i projekt- och projekteringsledning samt arbetat i prisbelönta reklamprojekt.

Linus är utbildad landskapsarkitekt LAR/MSA och ackrediterad IPMA Project Excellence Preparation Assessor.

masimov consulting
är en konsultbyrå

Masimov Consulting erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling och förändringsledning, projektverksamhet, mål- och problemformulering samt forskning och utveckling.

Vårt mission är att ge din verksamhet mer bang for the buck, att du ska nå längre i din verksamhet med mindre resurser.